Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteentoimivuusalusta luo teknisen alustan julkisen hallinnon semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen. Se koostuu Sanastot-, Koodistot- ja Tietomallit-työkaluista sekä työkalujen tukipalveluista Oikeuksienhallinnasta ja Kommentointikierroksesta.

Search this documentation

Popular Topics

No labels match these criteria.

Featured Pages

There is no content with the specified labels

Recently Updated Pages

  • No labels