Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietomallit-työkalu on linkitettyjen tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi. Lisäksi työkalua hyödynnetään esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen kuvaamisessa ja hallinnassa.

Tältä sivulta löydät Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkalun käyttöohjeen sisällöntuottajille. Jos et ole vielä ottanut Yhteentoimivuusalustaa käyttöösi, on hyvä lukea ensin Käyttöönoton ohjeet.


  • No labels